Wednesday, October 18, 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 18-10-2017
ĐIỂM TIN NGÀY 18-10-2017
.
.
NGÀY 18-10-2017

Nguyệt Quỳnh
Lan Hạ
TS Trần Công Trục
Văn Hoàng
"Bài viết này, xin dành tặng các nhà giáo U70 vẫn còn quan tâm tới nghề cao quý"
Nguyễn Thượng Long
Jørn Mikkelsen
Nhật Minh dịch từ www.mtholyoke.edu
Blogger Thuận Nhân
FB Le Dung

----------------------------------

NGÀY 18-10-2017

-------------------------------------

NGÀY 18-10-2017

RSF

--------------------------------------

NGÀY 18-10-2017

Bạch Hoàn.   Theo FB Bạch Hoàn

Quang Dũng.    Tác giả gửi tới Dân Luận

Công Lý.    Tác giả gửi tới Dân Luận

Hương Khê.   Tác giả gửi tới Dân Luận

--------------------------------------

NGÀY 18-10-2017


---------------------------------------

NGÀY 18-10-2017

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017
Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017
Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017
Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017
Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017
Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

--------------------------------------------

NGÀY 18-10-2017

18/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
18/10/2017

---------------------------------------

NGÀY 18-10-2017

Posted on October 18, 2017 by editor — 0 Comments
Benjamin Haas | DCVOnline

Posted on October 17, 2017 by editor — 1 Comment
Ben Blanchard và Philip Wen | DCVOnline

------------------------------

NGÀY 18-10-2017

October 19, 2017
October 18, 2017
October 18, 2017
October 18, 2017
October 18, 2017
October 18, 2017
October 18, 2017
October 18, 2017

------------------------------------

Posted on 18/10/2017 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly
*
Bài Mới Nhất

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
----------------------

NGÀY 18-10-2017

GNsP
Hoàng Đan
Phương Vũ.    Nguồn: Theo VNE

------------------------------

NGÀY 18-10-2017

Posted on 19/10/2017 by The Observer

Posted on 18/10/2017 by Kim Phụng

Posted on 18/10/2017 by The Observer

--------------------------------------

NGÀY 18-10-2017

Ls Lê Luân
Đinh Kim Phúc
FB Bùi Văn Thuận
VNE Thứ tư, 18/10/2017 |
 VNE Thứ tư, 18/10/2017 

--------------------------------------------------

NGÀY 18-10-2017

18/10/2017

18/10/2017

18/10/2017

------------------------------

NGÀY 18-10-2017


--------------------------------------------------

NGÀY 18-10-2017


-----------------------------------------

NGÀY 18-10-2017


--------------------------------------

NGÀY 18-10-2017

19 Tháng Mười, 2017
18 Tháng Mười, 2017
18 Tháng Mười, 2017
18 Tháng Mười, 2017
18 Tháng Mười, 2017
17 Tháng Mười, 2017

----------------------------------------


-------------------------------

Thứ tư, 18 tháng 10, 2017------------------------------------

NGÀY 18-10-2017